Bildet er fra Å i Lofoten. Foto: Edel Nordberg

 

HEI!

I mange år har jeg skrevet ned tanker og erkjennelser jeg har opplevd som viktige, og da gjerne om livet og gudstroen.
Det første vesle diktet skrev jeg som 12-åring; det var noe som bare kom til meg:

Det du i din barndom, ungdom
frykter og fornekter,
den gode makt, det skjulte, dulgte
sannhetsord,
skal en gang for ditt indre blikk
stå fram som strålespekter
og ennå lyse klart
når du forlater denne jord.

Etter hvert har det blitt en god del skriving - og særlig i perioder jeg har opplevd som krevende og utfordrende (ordet vanskelig brukes nesten ikke lenger!). Da har det vært godt å rydde opp i hodet ved å sette ord på papiret.

Vi mennesker er ikke så ulike, og jeg tror at dette stoffet er til å kjenne seg igjen i for mange. Derfor ønsker jeg å dele det på denne måten, og håper det blir til velsignelse.

Mye er også samlet i de to bøkene mine "Slik kjenner jeg Jesus. En troshistorie" (2001) og "I Åndens skole. Dikt og gylne tanker" (2014). Som du ser har den sistnevnte gitt navn til denne hjemmesiden. 

 

Litt om min bakgrunn:

Født og oppvokst i Vestre Toten, bosatt i Nes på Romerike. Er utdannet lærer med norsk og kristendom som tilleggsfag. Har vært lærer i barneskolen i 16 år.
Etter ett års diakoniutdanning har jeg videre arbeidet som soknediakon, først i Nes og seinere på Raufoss.
Som pensjonist er jeg opptatt av menighetsarbeid og mye annet. Ikke minst er Israel og jødefolkets historie et viktig område for meg.

Jeg liker å skrive ved å sette ord på min livserfaring og gudstro. Her vil du derfor finne dikt og gylne tanker så vel om skaperverket og Guds kall - som om dagliglivets små og store undere. 

Håper du finner det meningsfylt å få del i noe av dette som jeg skriver ut fra hjerte og overbevisning.  Gi meg gjerne en respons! 

Hilsen Svanhild.
 

 

Innledning til tekstene

Vi lever vårt liv i den synlige verden.
Våre sanser tar inn virkeligheten rundt oss, og vi lever i en vekselvirkning med omverdenen.
I lange perioder kan dette være nok for oss - særlig når ting lykkes og alt går greit.

Men for de fleste av oss kommer det tider da vi søker en høyere makt og en dypere mening med livet. Da er vi på sporet av den åndelige virkelighet, det som Bibelen kaller Guds rike. Og etter hvert kan vi erfare at Guds virkelighet ikke er noe mindre virkelig enn den ytre verden som omgir oss.

Gud er vår skaper og veileder. Han vil lære oss om sitt rike, der alt er bare godt og vakkert. Han vil at vi skal bli kjent med ham og hans gode vilje for deg og meg. Slik at vi med åpnede øyne og ører får tro og tillit til å ta imot hans kall og hans frelsesverk og ønsker å følge hans vilje i det daglige.

Det er dette jeg kaller "Åndens skole" - en kontinuerlig prosess som ikke bare skjer gjennom bibellesning og bønn. I små glimt og bilder - og noen ganger ved lengre tiltale - gir han oss aha-opplevelser og ny erkjennelse som hjelper oss på veien videre. Og gjerne når vi trenger det som mest.

Jeg liker å skrive ned slike "gylne tanker" i form av små dikt og epistler - både for å ta vare på det og få dele det med andre. Mitt ønske er at du som leser skal få glimt av en stor Gud - hellig og allmektig, ren og sann - den Gud som jeg selv mener å ha sett. Som er levende og mer virkelig enn noe annet.


"Så sier Herren, din forløser, Israels hellige:
Jeg er Herren, din Gud.
Jeg lærer deg det som gagner,
og fører deg på den vei du skal gå.
Å, ville du høre på mine bud!
Da skulle din fred bli som elven,
din rettferd som havets bølger."

(Jesaja kap 48, vers 17-18)

                                                                 * * * * * * *

En liten "bruksanvisning" for den som måtte trenge det:🙂
Du kan klikke deg inn på de enkelte temaer/ faner i menyen: Dagliglivets undere, Det utvalgte folk, Mannablogg osv.
I bloggen kan du gå klikke deg bakover og forover til eldre og nyere blogginnlegg. Om innlegget har bilde, kan du klikke på bildet og få det større. 
Gå inn på Oversikt over alle innleggene nederst på bloggsidene. I oversikten kan du gå inn på hvert enkelt blogginnlegg helt fra 16.februar 2016.