BØKENE MINE

 

 

Boktittel:

I Åndens skole
Dikt og gylne tanker

Av Svanhild Napstad (2014)
Innbundet, 124 sider, farger

Omtale, se Min forside.

 

 • Bok om misjonær Petra Sveum

  Boktittel:
  Som gardslampa heme på Biri
  Portrett av misjonær Petra Sveum

  Av Svanhild Napstad (2007)
  Innbundet, 200 sider, farger


 • Min troshistorie

  Boktittel:
  Slik kjenner jeg Jesus
  En troshistorie

  Av Svanhild Napstad (2001)
  99 sider, illustrert

 • Bok om barndom og oppvekst

  Boktittel:
  Minnebok
  Minner fra 1946 -1960

  Av Svanhild Napstad (2012)
  96 sider, farger

Bokomtaler

Sammen med Petra ved boklanseringen i 2007.

Bok om misjonær Petra Sveum

"Svanhild Napstad imponerer med sin evne til å formidle en sterk og "annerledes" livshistorie. Med stor dyktighet og nøyaktighet skildres Petra Sveums oppvekst, bakgrunn og lange vei til å bli misjonær i Afrika. En biografi til å bli glad og klok av - om en kvinnes vilje til å satse alt for mennesker hun elsker av hele sitt hjerte."

Kjell Hagen, journalist.


Fra forordet:

"Boka bygger framfor alt på Petras egen beretning.
Ofte har noen få stikkord vært nok til å kalle fram minnene fra hukommelsen,  og gjenskape situasjonene med ekte fortellerglede. Den klare og jordnære uttrykksmåten forteller mye om Petra, og jeg har derfor lagt vekt på å gjengi hennes egne ord mest mulig, Den fargerike Biri-dialekten fortjente også å få slippe til, og kommer til sin rett i første del som omhandler tida fram til lærerskolen i Oslo."

 

 


Min troshistorie

Fra forordet:

"Jeg ble tidlig kjent med Jesus som en venn. Aftenbønn og søndagsskole hørte med fra starten, seinere også barnemisjon. Jeg har gode minner fra en bestefar som gjerne sang åndelige sanger, leste i bibelen og bad når vi barnebarna var innom på besøk. I småskolen vakte bibelhistorien min interesse, og jeg husker at min første lekse i Volrath Vogts bok var "Frelserens fødsel". Mamma og jeg satt på vedkassa på kjøkkenet mens hun "hørte meg" til jeg kunne leksa utenat. Barnetroen innebar fortrolighet og trygghet.

I ungdomsårene kom jeg på avstand fra kristendommen. Konfirmasjonstida opplevde jeg som et kall til å ta et personlig standpunkt, men jeg lot det gli over, slik at konfirmasjonsdagen i stedet ble starten på ei ungdomstid med en livsførsel som er vanlig for ungdom flest.

På lærerskolen, gjennom en utradisjonell kristendomsundervisning, opplevde jeg på nytt kallet til å gjøre et bevisst valg. Dette arbeidet videre i meg, og jeg tror det var mer enn tilfeldig at vi i 1970 fikk kjøpt hus på Auli i Nes, der det var en aktiv pinsemenighet og mange engasjerte kristne i nabolaget. Søkende som jeg var, begynte jeg å gå på kristne møter, og snart kunne jeg bekjenne meg som en kristen.

Gleden var stor - endelig hadde jeg funnet tilbake! Jesus hadde vært der hele tida, mens jeg hadde vært på vidvanke og rotet litt rundt omkring. Jeg så meg selv som et Guds barn, tatt imot og elsket akkurat slik jeg var. Dette var utrolig stort. Nå var livet lyst som aldri før!

Men hva så? "
- - - - -
    

  

Mine foreldre, Ingrid og Aksel Napstad, på bryllupsdagen 30. juni 1945.

Bok om barndom og oppvekst


"Det er så mye som er lenge siden."
Slik snakker den som har kommet opp i en viss alder.

I denne boka forteller raufossjenta Svanhild Napstad fra oppveksten på 50-tallet. Hun minnes opplevelser i leik og alvor - hjemme på garden og i lokalmiljøet, fra skolegang og fritid.

Mange vil nok kjenne seg igjen.

I Åndens skole.
Dikt og gylne tanker

Anmeldt i avisen Dagen 18.06.2015:

"DIKT OG TANKAR TIL GLEDE

Dette er ei av dei mange bøkene som kombinerer tekst med fine og illustrerande bilete. Mange av desse bøkene er enkle gåvebøker, men denne ligg eit hakk over det. Det er like mykje ei bok til eiga glede og oppbygging som det er ei gåve i staden for blomster. Teksten er litt meir omfattande og har meir substans enn i mange andre tilsvarande bøker. Litterært har ho også kvalitet.

LEVANDE GUDSTRU
Forfattaren nærmar seg 70 år og har omfattande arbeidserfaring. Boka er prega av både livserfaring og levande gudstru. Det meste av teksten er i lyrisk form, men nokre gonger går det over i prosa. Det handlar om stort og smått i livet, om skapinga og Guds kall. Det er ei tydeleg evangelisk bok, som kan vera til oppbygging , og som kan gje hjelp og trøyst i ulike situasjonar.

NYTTE OG GLEDE
Dikta er samla under ulike overskrifter, der det startar med skapinga og går via bibelhistoria inn på livets ulike område. Eg ser gjerne at boka får mange lesarar, og at ho nyttast som gåvebok, fordi eg trur mange vil ha nytte og glede av bodskapen."

Johannes Kleppa, tidl. redaktør i Dagen  

Anmeldt i ukeavisen Norge IDAG:

"Det er sjelden jeg blir grepet av denne typen bøker, men denne gangen ble jeg det. Ord kan være balsam for sjelen; forfatterens refleksjoner over dype bibelske sannheter er formet i en ord-drakt som gjør godt for både sjelen og tanken.

Boken har grepet kjernen i Bibelens budskap, og disse formidles på en måte som gjør det lett for oss livsvandrere som kan bli slitne på vegen, å ta imot. Kanskje er lidelse og prøvelse noe som må til for å foredle dybden av Gud i oss? Kanskje smerte og sorg ikke bare er av det vonde?
Ordene stryker meg med en kjærlig hånd, som fra et hjerte til et annet. Livet er både glede og sorg, og dypest sett trenger vi oppmuntringens tjeneste hos hverandre.
Svanhild bringer både trøst, oppmuntring og sannhet; det gjorde meg godt en sen mandags kveld i en duskmørk desember. Denne boken er en andaktsbok som vil være med meg lenge."

Erik Selle

Bøker kan bestilles på min e-postadr.

svanhild.napstad@online.no

Pris: Kr 250 pr bok inkl. porto.