Israels oliventrær

Jeg var i Israel for første gang i 2011. En fantastisk opplevelse!

I Nasaret besøkte vi "Old Nazareth Village", ei solhelling med utsikt over byen. Vi traff snekkeren Josef og veversken Hanna, og fikk se hvordan de lagde fine ting med enkle redskaper. Der lå de opprinnelige vinpressene, og brønnen der kvinnene møttes med vannkrukkene sine.

Det gamle oliventreet gjorde inntrykk. Det kunne være fra Jesu tid, sa guiden, i hvert fall rota. Slike trær kan bli utrolig gamle og overlever det meste av tørke og til og med brann, fikk vi høre.
Å eie oliventrær betydde velstand. Oljen ble brukt til belysning, matlaging, såpe, salve, dyrefor - ja til det meste. Ei eldgammel oljepresse var rekonstruert der.

 

Det gamle oliventreet fortjente et dikt:

JEG HILSTE PÅ ET OLIVENTRE

Jeg hilste på et oliventre
i Nasarets solfylte bakker.
En krumbøyd olding
En omfangsrik skikkelse
Tørre forvridde grener
tydelig herjet av tørke,
nesten utslettet av brann, ble det sagt.
Men fortsatt en kjempe
med frisk løvkrone og gryende avkom,
speidende ut over dalen.


Tungt av tusenårige minner
preget inn i den aldrende kroppen.
Tungt av tilfredshet
ved å kjenne sin verdi
som leverandør av livsviktig eliksir
til stadig nye generasjoner
av innbyggere i Nasaret by.


Treet hvisker stille
om en hemmelighet
det bærer på:
"En gang for lenge siden
kom en barbent guttunge til meg
og plukket oliven i en kurv.
Jeg husker det så klart
for han hadde så varsomme hender.
Det sies at han ble Verdens Frelser!" 

 

Fra vandringen i Old Nazareth Village, 2011

På en senere tur gjorde OLIVENTRÆRNE I GETSEMANE et sterkt inntrykk:

En solvarm stund
i Getsemane hage
Pilegrimer fra landet i nord
blir møtt av de mektige oliventrær
med røttene dypt i Israels hellige jord.
Knudrete og massive
Aldrende giganter
med stammer så slitne og grå
Forvridde
etter en innbitt kamp mot naturkreftene
Sannhetsvitner
om et verdensdrama
da Kristus kjempet Livets kamp
og seiret!
For oss alle!


Med ærefrykt
nærmer jeg meg et tre
stiller meg inntil
stryker handa over den sterke stammen.
Står der i ordløs bønn
og kjenner FRED
Som del av noe uendelig stort.


Det var også spesielt da guiden vår trakk paralleller mellom jødefolket og oliventreet.

Begge har utholdt store prøvelser gjennom århundrene, og begge er fortsatt sterke og levedyktige! Slik kan oliventreet også være et bilde på folket.                                             

Det utvalgte folk

Skaperverket var fullkomment, men den frie viljen ble skjebnesvanger (1.Mos. kap. 1-3).
Ulydigheten ble menneskets svøpe, og ondskapen ble stor på jorden.
Så stor at Gud angret på sitt skaperverk. Og ville utrydde det (1.Mos. kap.6, v. 5-7).

"Men Noah fant nåde for Herrens øyne."
Det ble en ny begynnelse med Noah og hans familie, som overlevde den store flommen. Gjennom Noahs sønner Sem, Kam og Jafet spredte etterkommerne seg ut over jorden. Sem ble stamfar til semittene, og i niende generasjon etter Sem ble Abraham født (1.Mos. kap. 11).

Abraham ble kalt og velsignet av Gud, og regnes som jødefolkets far og far for alle troende.
Paktens ord til Abraham lød:
"I deg skal alle jordens slekter velsignes" (1.Mos. kap.12, v.3).
"Du skal bli far til mange folk" (1.Mos.17,4).
"Din ætt vil jeg gi dette landet" (1.Mos.12,7). 

Du elskede lille folk
utvalgt av Gud
blant alle jordens folk
Elsket av Gud
som hans øyensten
"Den man elsker, tukter man."

Du stolte, vakre folk
i det lille landet
ved jordens navle
Med hevet hode og løftet blikk
Med hår så fagert og hud så gyllen
og rene ansiktstrekk

Du høyt begavede folk
av mestere i musikk
og andre kunster likeså
Fremragende i jordbruk og økonomi
Vinnere i vitenskap og forskning
- nobelprisvinnere!

Guds utvalgte folk!
Utvalgt til å vise
Guds vilje for alle folk
- for MENNESKEHETEN!

Historien er skrevet ned
om hvordan Gud ledet
ved dommere, profeter, konger
Men et gjenstridig folk
var vanskelig å styre.

Lydighet mot Guds bud
ga gode år med fred og velstand
og trygghet fra fiender
Med ulydighet fulgte
vanskelige tider
med krig og uår
og bortføring til fremmed land.

GUDS DEMONSTRASJONSFOLK!

Guds handling med jødefolket er flombelyst i Bibelen, og viser Guds handling med alle folk.
Livet er dødsens alvor! For ingen holder mål!
Livet har to utganger ifølge Bibelen. Er helvetet å ligne med Holocaust - ?

Guds bud er til vårt beste. Men Han tvinger ingen - bare kaller varmt og uopphørlig.
For Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.

I tidens fylde kom Jesus, Guds sønn og Marias sønn. Den endelige løsningen kom med ham.
For jødefolket og for alle jordens folk.
Ordet ble menneske og sonet all vår skyld.

"For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv." (Joh.3,16) 

 

 

Del av tusenårig mosaikkgulv med Davidstjerne i Shilo

Guddommelig under

Utsyn fra Tårekirken i Getsemane

Gud skapte
sitt utvalgte folk
ut av Abraham og Sara.
En rettskaffen olding
og en nittiårig kvinne
med inntørket morsliv
- ble opphavet til et folk
så tallrikt som himmelens stjerner
og sandkorn på havets bunn.
Menneskelig sett
et umulig prosjekt!
"Men ingenting er umulig for Gud."
Jødefolket - et guddommelig under!

Ut av dette folket
kom Jesus til verden.
En ung pike ved navn Maria
befruktet av Guds Hellige Ånd
bar ham fram.
Menneske og Gud i en person.
Født i en stall
Led døden på et kors
der han sonet verdens synd og skyld.
Han er Veien, Sannheten og Livet.
Mennesker blir frelst ved troen på ham.
Gud gjorde det slik.
Troens folk - et guddommelig under!

                                             * * * * * * *

BILDER FRA ISRAEL-TURER.

Jeg har hatt tre flotte turer til Det hellige land, i påsken 2011, ved løvhyttefesten 2012 og påsken 2014. Her følger noen bilder fra turene:

På Oljeberget med utsikt over Jerusalem, 2012.

I båt på Genesaretsjøen.

Veggmaleri i en kirke. Hyrdene på marken.

Via Dolorosa - Smertens vei. Jesu vandring mot Golgata.

Samlet gruppe utenfor Knesset, 2012.

Rekonstruksjon av tabernaklet i Ariel, Samaria, 2012.

Fransiscanerklosteret på Saligprisningenes berg.

Dåp i Jordanelva, 2011.

Sabbatsmåltid i Ariel, 2011.

I gravhagen, kalt Gordons Golgata, 2012

På kamelryggen Negev-ørkenen

Liv i Dødehavet!

I Kapernaum

Aktivitet ved Klagemuren

Jaffa er en spennende by

Getsemane hage

Golgata (Hodeskallestedet)

Fra Holocaust-museet

Ved døpestedet i Jordan-elva

Tavle ved døpestedet, oppsatt av IKAJ