16. feb, 2016

Om FRED

 "Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir." (Joh.14,27)

"Å, om du ville akte på mine bud! Da skulle din fred bli som elven, din rettferd som havets bølger." (Jes.48,18)

 

FRED -
er å være
i pakt med sin hensikt
Alt levende
søker en harmoni
Fuglen
finner sitt myke rede
Elskeren
søker sin elskedes ømhet
Barnet
mettes ved morens bryst

Menneskehjertet
drives av uro
til det finner
sin fred
i Guds gode vilje -
den fred
som overgår all forstand.
 

                                               Sv.