17. feb, 2016

FRYKT IKKE!

"Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud.
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe med min frelserhånd." (Jes.41,10)

"Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut." (1.Joh.4,18)


 

FRYKT IKKE!

Denne formaning gjentas
minst 365 dager i Bibelen,
som for å dekke hver eneste dag i året.
Jeg tror jeg forstår hvorfor:

Frykt
gjør meg engstelig og redd.
Jeg blir hard og kantete
og støter lett borti de andre.
Jeg blir skråsikker og må helst
ha alt på min måte.
Frykt
gjør at jeg må sikre meg -
og kommer derfor lett i konflikt
med andres integritet og rettigheter.
Jeg blir kontrollerende og mistenksom.
Rausheten blir borte -
og varmen i stemmen.
Mykheten i kroppen er erstattet av
raske, mekaniske bevegelser.

Frykt er mistillit til Gud,
det motsatte av tro og tillit.
Frykt er en ødeleggende pest,
svært smittsom og med stor utbredelse.
Det fins et botemiddel:
"Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut"!

                                                          Sv.