19. feb, 2016

LEVENDE VANN

 

" Alle mine kilder er i deg." (Salme 87,7)

"Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. Det vann jeg vil gi ham, skal bli en kilde i ham med vann som veller fram og gir evig liv."  (Joh.4,14)

 

OASE

En oase
kan du være
for dine medmennesker
Du som tror du må
leve for deg selv
skape din egen hensikt med ditt liv
for alt går sin gang
uten deg

En oase
kan du være
for dine medmennesker
om du stiller dine
tomme kar
til rådighet for Ham
som fyller dem med
Livets Vann.
 

                     Sv.