23. feb, 2016

ÅNDENS FRUKT


"Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven." (Gal.5,22-23)

"Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre."  (Joh.15,5)


EGENSKAPER

Hvilke egenskaper
setter du høyest?
Hva med
kjærlighet, glede, fred
overbærenhet, vennlighet, godhet
trofasthet, tålsomhet, selvbeherskelse?
Dette er egenskaper
Jesus kan virke fram
i et liv som er overgitt til ham.

Er det noe for deg?

                           Sv.