24. feb, 2016

DEN FREMSTE FRUKTEN

 

Åndens frukt er kjærlighet -

Kjærlighetsfrukten - den første og største.
Kilden er den hellige Gud selv.
Kjærlighet og omsorg - sikringskost for alt levende. Grunnleggende for en god utvikling hos ethvert levende menneske.
Hindrer utallige mangelsykdommer.
                                                      Sv.

                                                


"Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle.
Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort." (1.Kor.13)

"Vår kjærlighet må være sann, ikke tomme ord, men handling." (1.Joh.3,18)