5. mar, 2016

VINTREET OG GRENENE

 

" Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre." (Joh.15,4-5)


DU HAR MYE MER AV ALT

Jeg har litt
styrke, visdom, kunnskaper,
gode gjerninger.
Nok til å klare meg selv
så noenlunde
gjennom livet.
Jeg fikk det av deg, min skaper,
som nødproviant
i tilfelle jeg ville leve
borte fra deg.

Men -
Du har mye mer av alt!
Hvorfor skal jeg leve på dette
ynkverdige viset
og tviholde på
mine sparsomme ressurser
- når Du innbyr meg til
å slutte meg til Deg
og derved få del i
det uendelige reservoar
som Du er Herre over ...?

Du har mye mer av alt.
La meg få være en gren
på ditt vintre!

                         Sv.