8. mar, 2016

OM SYND

"Alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus." ( Rom.3, 23-24)


SYNDEN OG SYNDEREN

Gud skiller klart
mellom disse to:
synden og synderen
Synden hater han
Synderen elsker han.

I Jesu stedfortredende
død på korset
ble dette
en gang for alle
slått fast:
Guds dom
over synden
Guds kjærlighet
til synderen.

                                  Sv.