14. mar, 2016

HVA ER ET MENNESKE?

 

"Når jeg ser din himmel,
et verk av dine fingrer,
månen og stjernene som du har satt der,
hva er da et menneske,
siden du kommer det i hu,
et menneskebarn, siden du tar deg av det?

 

Du gjorde ham lite ringere enn Gud
og kronet ham med ære og herlighet.
Du gjorde ham til herre
over dine henders verk,
alt la du under hans føtter:

Sauer og okser, alle sammen,
ja, også de ville dyr i marken,
fuglen i luften og fisken i sjøen,
alt som ferdes på havets stier.

Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn
er over hele jorden!"

(Salme 8, 4-10)