20. mar, 2016

KORSET


Du så
at korset var nødvendig, Gud,
du så det var nødvendig
å komme oss i møte
Vi greide ikke
å oppfylle dine lover og bud
Du måtte finne en annen løsning for oss
om vi ikke skulle gå fortapt
Du måtte velge
korset.

Korset - dette enkle symbolet
for møtestedet mellom to dimensjoner -
I din frelsergjerning, Gud,
selve bildet på din forsoning av dimensjonene,
det eviggyldige uttrykk
for møtet mellom de utallige kontrastpar:
Gud - menneske
lys - mørke
hellighet - synd
himmel - jord


Du så at korset var nødvendig, Gud,
og derfor plantet du det en dag
blant menneskene på jorden -
for å gi oss en ny mulighet
til samfunn med deg,
det samfunn du skapte oss til
men som vi brøt med vår synd.


Så er da korset
vår redning -
den eneste.

                              Sv.