1. apr, 2016

KJÆRE DEG!

Håper du har hatt en riktig (og) god påske - der også påskebudskapet har fått berøre deg!
I vårt såkalte kristne land er det mye som tyder på at en stor del av befolkningen ikke ofrer særlig mange tanker på det som er bakgrunnen for påskefeiringen.
Et beklagelig faktum - som forhåpentlig kan endre seg.

🙂

Manna-bloggen vil nå skifte karakter en tid fremover. Den vil presentere sentrale Jesus-ord fra Matteus-evangeliet - som oftest uten nærmere kommentar. Ordene vil stå og lyse for seg selv!
Hvis du ønsker å lese tekstene mer i sammenheng, finner du mye i Bergprekenen, Matt. kap. 5 - 7. Lykke til! 


TO VEIER

"Gå inn gjennom den trange port! For vid er den port og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange er de som går inn gjennom den. Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den."  (Matt.7,13-14)