11. apr, 2016

BARNET ER STØRST

 

"I det samme kom disiplene til Jesus og spurte: "Hvem er den største i himmelriket?" Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa:
Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere omvender dere og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket." (Matt.18,1-4)