12. apr, 2016

DE TO STORE BUD

"En av de lovkyndige ville sette Jesus på prøve og spurte: "Mester, hvilket bud er det største i loven?" Han svarte: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv. På disse to bud hviler hele loven og profetene." (Matt. 22,34-40)