16. apr, 2016

Å FØLGE ETTER JESUS


"Deretter sa Jesus til disiplene sine: "Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og ta sitt kors opp, og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal finne det.
Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel?" " (Matt.16, 24-26)