1. mai, 2016

DE TO VEIER

 

 


"Salig er den som ikke følger
ugudelige menneskers råd
og ikke slår inn på synderes vei
eller sitter sammen med spottere,
men har sin glede i Herrens lov
og grunner på den dag og natt.


Han er lik et tre,
plantet ved bekker med rennende vann:
det gir sin frukt i rette tid,
og løvet visner ikke på det.
Alt d
et han gjør, skal lykkes for ham.

Slik er det ikke med de ugudelige.
De er lik agner som spres for vinden.
Derfor kan ingen ugudelige
bli stående når dommen felles,
og ingen syndere skal være med
i de rettferdiges forsamling.

For Herren kjenner de rettferdiges vei,
men de ugudeliges vei
fører til undergang."

(Salme 1)