2. mai, 2016

SALOMOS ORDSPRÅK


"Ordspråkene gir visdom og lærdom,
så en skjønner forstandig tale
og tar imot tukt som gir fremgang,
og lærer rettferd, rett og redelighet.
De gir den uerfarne klokskap
og ungdommen kunnskap og omtanke.
Den vise som hører dem, øker sin lærdom,
den forstandige lærer å styre sin tanke,
så han skjønner ordspråk og billedtale,
vismenns utsagn og gåter.

Frykt for Herren er opphav til kunnskap,
dårer ringeakter visdom og tukt."

(Ordspr.1,1-7)