5. mai, 2016

KRISTI HIMMELFART


Kristi Himmelfarts dag - 40 dager etterJesu oppstandelse på påskedagen, og 10 dager før utgytelsen av Den Hellige Ånd på pinsedagen.

"Han stod fram for dem etter sin lidelse og død og gav dem mange klare bevis for at han levde. I førti dager viste han seg for dem og talte om det som har med Guds rike å gjøre. En gang han spiste sammen med dem, sa han: "Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen har lovt og som jeg har talt om. For Johannes døpte med vann, men dere skal om få dager døpes med Den Hellige Ånd." 

"Dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og der skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender."

Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky skjulte ham for øynene deres. Da de sto og stirret opp mot himmelen og så etter ham idet han drog bort, stod med ett to menn i hvite klær foran dem og sa: "Galileere, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen." "

(Ap.gj.1, 3-5 og 8-11)