10. mai, 2016

PÅ EN VÅRDAG SOM DENNE

 

Åndens frukt er glede -

Denne sprudlende friskhet i sinn og tanke
som gir mot og energi.
Glede over å være til -
Glede over skaperverket -
Glede over vennskap og familie -
Tusen grunner til glede og takknemlighet!

De negative motpoler
tristhet, likegyldighet, utakknemlighet
gjør livet tungt og dagen grå,
trekker kreftene ut av kroppen.

"Gled dere i Herren alltid." (Fil.4,4)
Lev i nåden, ditt rette element!
Du er Guds barn - en himmelarving!
Uoppgjort synd tar gleden bort.
Gjør opp, og kjenn
at gleden igjen bobler fram.....

                                           Sv.