15. mai, 2016

PINSETID


I pinsen feirer vi Den Hellige Ånds komme til vår jord og menighetens fødselsdag. 3000 personer ble døpt på pinsedagen i Jerusalem ti dager etter Jesu himmelfart, og dannet dermed den første kristne menighet.
Utgytelsen av Den Hellige Ånd var oppfyllelsen av det som profeten Joel skrev om flere hundreår tidligere, og som er gjengitt i Ap.gj. kap.2:

"I de siste dager skal det skje, sier Gud:
Jeg vil utøse min Ånd over alle mennesker.
Sønner og døtre hos dere skal tale profetiske ord,
de unge menn skal ha syner,
og de gamle blant dere ha drømmer..
Selv over mine treller og trellkvinner
vil jeg i de dager utøse av min Ånd,
og de skal tale profetisk." (Ap.gj.2,17-18)

Før Jesus vendte tilbake til himmelen lovte han å sende DHÅ, talsmannen, til dem. De skulle ikke være farløse:
"Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da kan jeg sende ham til dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva som er synd, rett og dom.- - -
Ennå ha jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet." (Joh.16,7-8 og 12-13)

Den Hellige Ånd er tredje person i guddommen:
GUD - Allmektig Far, skaper og livgiver.
JESUS - Frelser og forsoner. Gud for oss.
DHÅ - talsmann, trøster, veileder, hjelper... Gud i oss og blant oss. Peker på Jesus. Ingen kan si "Jesus er Herre" uten i DHÅ.

Tenk litt over dette verset:

Kom, Hellig Ånd, med skapermakt,
Opprett hva synd har ødelagt,
Og glede i hvert hjerte giv
Som du har født til evig liv!