19. mai, 2016

I ÅNDENS SKOLE

 

Tittelen på hjemmesiden min,
"I Åndens skole", er ikke tilfeldig valgt. Det er nemlig der jeg opplever å være - og ønsker å være - ut ifra Bibelens tale om Den Hellige Ånd.

Jesus sier: "Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende dere i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt jeg har sagt dere." (Joh.14,26)
"Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til den fulle sannhet." (Joh.16,13)

--lære dere, veilede dere -- Dette er Åndens skole!
Tenk at DHÅ vil gi den kristne hjelp til å få lys over den fulle sannhet!  Om menneskelivet, hvorfor jeg lever, hvordan jeg bør leve, hvorfor Jesus måtte dø, forholdet til Gud og min neste osv.osv. Alle de store spørsmålene. For et tilbud! Og for et spennende liv!
Bibelordet og Den Hellige Ånd virker sammen til vår opplysning, omvendelse, frelse og helliggjørelse.

DHÅ vil virke fram gode og verdifulle egenskaper i den troende:
"Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse."
(Gal.5,22-23)

Vi forstår at i Åndens skole er det snakk om livslang læring!

Se også "Min forside" og teksten om Åndens skole under fanen "Diverse".