28. mai, 2016

Om BØNN


Bønnen er for troslivet som åndedrettet er for livet.
Bønn er tillitsfull henvendelse til Gud - ikke plikt, men rettighet.

"Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, blir det lukket opp for.
Eller er det noen av dere som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød, eller gi ham en orm når han ber om en fisk?
Når selv dere som er onde, vet å gi barna gode gaver, hvor mye mer skal ikke da den Far dere har i himmelen, gi gode gaver til dem som ber ham." (Matt.7,7-11)

"Jeg elsker Herren, for han hørte meg da jeg tryglet og bad. Fordi han vendte øret til meg, vil jeg kalle på ham så lenge jeg lever." (Salme 116,1-2)

"Dere har ikke, fordi dere ikke ber." (Jak.4,2)

"Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye."  (Jak.5,16)


"Han som virker i oss med sin kraft, og kan gjøre uendelig mye mer enn alt det vi ber om og forstår, ham være ære ..... gjennom alle slekter og i alle evigheter! Amen." (Ef.3,20-21)