29. mai, 2016

HERRENS BØNN


Disiplene spurte en gang Jesus om han kunne lære dem å be.
Jesus svarte da:

"Slik skal dere be:
Fader Vår, du som er i himmelen!
La ditt navn holdes hellig.
La ditt rike komme.
La din vilje skje på jorden
som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød.
Forlat oss vår skyld,
som vi og forlater våre skyldnere.
Led oss ikke inn i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.
Amen."   (Matt.6,9-13)

"Fader Vår" tilhører barnelærdommen for de fleste av oss. Vi kan ordene utenat, og har kanskje lett for å ramse dem opp uten å tenke så mye over hva vi sier.

Prøv å be bønnen sakte og med ettertanke, så vil du trolig gjøre nye oppdagelser!