1. jun, 2016

KRISTUS-BØNNEN


"Herre Jesus Kristus,
du står her foran meg,
du er også bak meg,
du er på min høyre side,
du er også på min venstre side,
du er over meg,
du er under meg,
du omgir meg på alle sider,
du bor i mitt hjerte,
du gjennomtrenger meg helt,
og du elsker meg,
Herre Jesus Kristus."

(Etter retreatlederen Edin Løvaas)

Ordene er vegger
i et vakkert rom
som jeg får være i.
Et lyst, varmt rom -
et rom som gjør meg trygg:
Jesu kjærlige favn.

"For jeg er viss på at verken død eller liv, verken engler eller krefter, verken det som nå er eller det som kommer, eller noen makt, verken det som er i det høye eller i det dype, eller noen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre." (Rom.8,38-39)