7. jun, 2016

GJENOPPRETTELSE


Når den hellige Gud
viser deg en synd
en urett du har begått
mot et medmenneske
så relasjonen er skadet -

da gjør du rett
når du bøyer deg
for Sannheten
og bekjenner din synd

Og du får oppleve
det mest fantastiske -
at din synd blir tilgitt
din byrde løftet av
etter det hellige Ord:

"Dersom vi bekjenner våre synder,
er Han trofast og rettferdig,
så Han tilgir oss syndene
og renser oss for all urett."
(1.Joh.1,10)

Giften er renset ut
Salven er lagt på
Såret mellom dere vil gro!
Relasjonen er gjenopprettet
Glede og fred kan flyte
uhindret...

                         Sv.