10. jun, 2016

SALIG ER DEN

"Salig er den som har fått
sine overtredelser tilgitt
og sine synder skjult.
Salig er det menneske
som Herren ikke tilregner skyld,
og som er uten svik i sin ånd.

Så lenge jeg tidde, tærtes jeg bort,
jeg stønnet dagen lang.
For din hånd lå tungt på meg dag og natt.
Min livskraft svant
som i sommerens hete.

Da bekjente jeg min synd for deg
og dekket ikke over min skyld.
Jeg sa: "Nå vil jeg bekjenne
mine synder for Herren."
Og du tok bort min syndeskyld.

- - - -

Den gudløse har mange plager;
men den som setter sin lit til Herren,
omgir han med miskunn.
Gled dere i Herren!
Bryt ut i jubel, dere rettferdige!
Alle oppriktige, rop av fryd!"

(Salme 32,1-5 og 10-11)