27. jun, 2016

DE TI BUD

Bruddet var et faktum. Adam og Eva hadde valgt sin vei - bort fra Far, bort fra hagen. Paradiset var blitt et minne om fortiden og en drøm om fremtiden.

Men Gud hadde ikke gitt opp å vinne menneskene tilbake til seg. Store deler av Det gamle testamente handler om Guds strategier for å gjenopprette den nære relasjonen til sine elskede barn.

Under ørkenvandringen mottok Moses de ti bud på to steintavler. Budene inneholder Guds ord og vilje for alle de viktigste områdene av menneskelivet, og er like aktuelle i dag som da de ble gitt for flere tusen år siden.

De tre første bud handler om vårt forhold til Gud - de sju siste om forholdet til medmennesker. Til sammen utgjør de Det dobbelte kjærlighetsbud:
"Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv." (Luk.10,27)