29. jun, 2016

DET FØRSTE BUD


 DU SKAL IKKE HA ANDRE GUDER ENN MEG

Mange av oss husker fra skoletida  Luthers forklaring:
"Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og stole fullt og helt på ham." 

Gud er Gud og forlanger også å få være det. Ham skal vi frykte, elske og ære. Gud er nidkjær og deler ikke sin posisjon og ære med noen. Han tillater ingen avgud over seg eller ved siden av seg. Dette er også til vårt beste. Mennesket er det ypperste av hans skaperverk. Han kjenner oss ut og inn, og han elsker oss.

Hva er avguder? Det er alt som tar den plassen Gud skal ha i våre liv, også i og for seg positive ting. Det kan være arbeid, penger, materielle ting, hobbyer, persondyrkelse osv. osv.

Bud nummer en betyr at Gud skal være nummer en i livet vårt. Bare Han fortjener førsteplassen. Da kommer alt annet på rett plass.
"Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt det andre i tillegg." (Matt 6,33)