9. jul, 2016

DET TREDJE BUD


DU SKAL HOLDE HVILEDAGEN HELLIG

Luthers forklaring:
Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forakter samlingen om Guds ord, men holder Ordet hellig, hører og lærer det med glede.
                     
                                         * * * * *
Gud vet at vi trenger en hviledag. Det er Guds gode gave - ikke plikt, men rettighet og mulighet. Begrunnelsen i Bibelen lyder slik:

"Seks dager skal du arbeide og gjøre din gjerning. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken tjeneren eller tjenestekvinnen eller feet, eller innflytteren i dine byer. For på seks dager skapte Gud himmelen, jorden og havet og alt som er i dem; men den sjuende dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren hviledagen og lyste den hellig." (2.Mos.20, 9-11)

Ordet hellig betyr "skilt ut og innviet til Gud". Å bruke tid med Guds ord er en viktig del av dagen. Vi har fått en ukedag til å hvile og hente nye krefter - både til kropp, sjel og ånd. Vi gjør klokt i å benytte oss av det!

Jødenes helligdag (sabbat) er lørdag. Men fordi Jesus stod opp av graven på en søndag, er dette blitt vår helligdag.