15. jul, 2016

NYTT TERRORANGREP!


Mens vi følger Skibladners sommerhyggelige krusing på Mjøsa i time etter time på NRK, brytes idyllen brått av reportasjen om et nytt grusomt terrorangrep. Denne gang i middelhavsbyen Nice på selve den franske nasjonaldagen!

Ondskapen florerer i verden og kan slå til når som helst og hvor som helst, tenker vi, og har 22.juli med i minnet. Også her i den relativt fredelige delen av verden kjenner en seg nedslått og maktesløs. Hvordan skal det bli? Hva kan gjøres?

Verdens fremste ledere sender telegram der de fordømmer terroranslaget. Men hva hjelper det? Og de samles i stort antall til konferanser og fredsdrøftinger, men resultatene lar vente på seg.
Franske politikere roper nå på sterkere militærmakt og større politistyrker. Andre steder, som i Midt-Østen, er krig og vold "løsningen" for å bekjempe ondskapen. Men er det mulig å bekjempe hat, vold og terror med mer av samme slag?
 

Mange mener at GUD burde gripe inn for å sette en stopper for vold og urett. Men det er jo akkurat det han har gjort! For 2000 år siden. Men det forutsetter at enkeltmennesker - som igjen utgjør grupper og nasjoner - omvender seg og sier ja til Jesu frelsesverk. Da kan hans kjærlighet forvandle de harde og kalde steinhjerter til myke og varme menneskehjerter.

Noen annen løsning for å skape en god og fredelig verden finnes ikke, ser det ut til. Det er menneskehjertet som må forandres. Gud har gjort det mulig gjennom Jesu frelsesverk, og kallet til omvendelse går ut uopphørlig. Den som tar imot, får en ny start og en ny kurs i livet. Men Gud tvinger ingen. Valget er overlatt til oss.