17. jul, 2016

JESU HJERTE

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesu myke hjerte -
Mykt nok
til å merke mine fortvilte stunder
høre mine harde tanker
kjenne mitt hjertes lengsel


Jesu varme hjerte -
Varmt nok
til å verne et frysende menneskebarn
smelte mitt hjertes kulde
slette mitt sorte synderegister


Jesu store hjerte -
Stort nok
til å romme universet
til å ta all verdens synd på seg
til å omskape små forkrøplete hjerter
til hjerter mer lik hans


Jesu rene hjerte -
så fullkomment, rent og hellig
Dette store varme myke hjerte
led og døde
for meg

                                         Sv.