20. jul, 2016

DET FJERDE BUD


DU SKAL HEDRE DIN FAR OG DIN MOR, SÅ DET GÅR DEG GODT OG DU FÅR LEVE LENGE I LANDET

Luthers forklaring:
Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forakter eller sårer våre foreldre og andre som Gud har satt over oss, men tjener og lyder dem, elsker og akter dem.

                                * * * * *

Foreldre og andre foresatte er Guds utrakte arm til ethvert menneske. Det er rett og godt å se opp til de to som har denne særstilling i vårt liv.
Da vi lærte budet som barn, opplevde vi at det talte mest til oss om respekt og lydighet overfor foreldrene.
Som voksne med aldrende foreldre taler budet til oss også om omsorg og takknemlighet overfor dem som har hjulpet oss fram i livet.

Det fjerde bud er for øvrig det eneste budet med løfte.