3. aug, 2016

GUDS REDNINGSAKSJON


Til bildet under:

Kunstneren skildrer en skremmende situasjon, et uhyggelig inferno, - men realistisk, ifølge Bibelen.
På grunn av menneskets synd er det et uoverstigelig gap mellom menneskets verden og Guds verden.

Gud er hellig og tåler ikke synd, men elsker synderen. Menneskene hadde valgt sin egen vei, bort fra Gud. Men i sin kjærlighet ville Gud vinne sine verdifulle skapninger tilbake til seg.
For 2000 år siden ble en "redningplanke" lagt ut:

"For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham." (Joh.3,16-17)

Uten at vi benytter oss av Jesu frelsesverk - her tegnet som en enorm bro eller "redningsplanke" - er vi evig fortapt. Jesus sier:
"Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg." (Joh.14,6)

Se også diktet KORSET på 20.mars.