5. aug, 2016

FAST VED KORSET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Er det slik
at Du holder oss
fast ved korset?

Når Du ser
at vi beveger oss bort
fordi vi har medgang
og tenker at dette går fint!
 

Er det slik
at Du må vise oss
igjen og igjen
at korset
er eneste mulighet -?

Jeg trenger Din strenge
trofaste hånd
som holder meg fast
ved korset!

                                    Sv.