7. aug, 2016

I DAG


I dag vil jeg gjøre din vilje
I dag vil jeg høre din røst
I dag må du vise meg veien
til noen som trenger din trøst.


I dag vil jeg være din tjener
I dag vil jeg bringe litt lys
til noen som famler i mørket
og griper den hånden som bys.


I dag vil jeg unngå å kretse
om mitt og meg selv som i går
I dag vil jeg vandre med Jesus
og gi av de gaver jeg får.


I dag vil jeg ikke betrakte
meg selv som et såret lam.
For Jesus var offerlammet
og jeg har min glede i Ham.


Ja, i dag vil jeg løfte mitt hode
I dag vil jeg synge hans pris
ved å være noe for andre
på ekte disippelvis!


                              Sv.