16. aug, 2016

DET SJUENDE BUD


DU SKAL IKKE STJELE


Luthers forklaring:

Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke tar noe fra vår neste eller narrer noe fra ham, men hjelper ham til å verne det han eier og bedre sine kår. 

                        
                                          * * * * * * *

DE GODE GRENSENE

Slik jeg ser det, har hvert eneste menneske et gudgitt "revir", et område som er "sitt", bestående av gaver og rettigheter som er "sine".
Det er ikke bare kroppen min som skal ha plass; det er som om Gud har slått en ring rundt hver av oss. Innenfor der er mine eiendeler, mine opplevelser, mine holdninger, min integritet. En "frisone" som beskytter meg og som ingen har rett til å bryte inn i. Tilsvarende har andre mennesker sin frisone som jeg ikke har rett til å bryte inn i, men bare har å forholde meg til med respekt. Når jeg tenker etter, ser jeg at de ti bud inneholder det mest nødvendige når det gjelder å regulere grensene mellom mennesker. (Du skal ikke slå ihjel, ikke stjele, ikke lyve, ikke misunne osv.)

Fortsetter i morgen.