29. aug, 2016

DET NIENDE BUD

DU SKAL IKKE BEGJÆRE DIN NESTES EIENDOM

Luthers forklaring:

Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke med list trakter etter vår nestes arv eller eiendom eller prøver å ta noe fra ham med knep, men hjelper ham så han får ha sitt i fred. 
 

DET TIENDE BUD

DU SKAL IKKE BEGJÆRE DIN NESTES EKTEMAKE ELLER HANS ARBEIDSFOLK ELLER NOE SOM HØRER DIN NESTE TIL

Luthers forklaring:

Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lokker eller truer fra vår neste hans ektemake eller noen som arbeider hos ham, men minner alle om å være trofaste og gjøre sin plikt.

                                * * * * * * * * *

Aktuelle bibeltekster til 9. og 10. bud:

"Bevar ditt hjerte fremfor alt du bevarer, for livet utgår fra det." (Ordspr. 4,23)

Jakob lurer Esau. (1.Mos.27)

Arbeiderne i vingården er misunnelige. (Matt. 20,1-16)

Ordtak:
"Vonde tankar skal ein stansa på dørstokken."

Les også om De gode grensene på 16. og 17. august.