31. aug, 2016

SÅ SIER HERREN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Så sier Herren, din forløser,

Israels hellige:

Jeg er Herren, din Gud.

Jeg lærer deg det som gagner,

og fører deg på den vei

du skal gå.

Å, ville du høre på mine bud!

Da skulle din fred

bli som elven,

din rettferd som havets bølger."

(Jes.48,17-18)