21. des, 2016

HEI IGJEN!

Ja, det ble et langt opphold med skrivingen.
Men nå opplever jeg at tiden er inne for å starte opp igjen - på en litt annen måte.

Jeg tror Gud har mye på hjertet som Han ønsker å formidle til oss - og at denne bloggen skal få være en kanal for noe av dette. Meningen er på en måte å tolke Bibelens tanker inn i vår hverdag, inn i det livet vi lever. Jeg tror vi vil få se at Guds ord er hyperaktuelle også i vår tid!
Slike tekster vil få overskriften Hilsen fra Herren, og vil på en spesiell måte bli til under Guds ledelse og bønn.
Så langt jeg ser vil jeg legge vekt på at tekstene alltid skal være i samsvar med Bibelens ord. Bare i det har de sin verdi.

                                                                                 Svanhild.

P.S. Ser på datoen 21.des. - vintersolverv. Det går mot lysere tider!