1. jan, 2017

NYTT ÅR

"Gårsdagen er forbi, morgendagen har ingen sett, men i dag hjelper Herren." (Visdomsord)


En hilsen fra Herren:

Et nytt år ligger foran deg. 365 ukjente dager. Dager som innebærer muligheter, som igjen betyr å gjøre valg.
Ikke la deg skremme av det ukjente!

"Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja, holder deg oppe med min frelserhånd." (Jes.41,10)

"For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp."  (Jer.29,11)

"Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile." (Matt.11,28)

Ta til deg av mine ord og løfter. De gjelder deg!


Dere har nettopp feiret jul - en gledens fest!
Men jeg ser at budskapet står i fare for å dekkes til av en overdådig innpakning. Det må ikke skje!
Julen skal for alltid være en feiring av ham som kom for å redde menneskeheten. (Joh.3,16) Ditt viktigste valg er å åpne hjertet for ham.
2017 kan i sannhet bli et godt nytt år!