6. jan, 2017

TILGIVELSE

Har du opplevd å bli urettferdig behandlet?
At du har blitt tillagt motiver eller handlinger som du vet ikke stemmer.
Det gjør vondt, og hvordan skal du takle det? Bli bitter og innesluttet? Heve røsten og slå i bordet? Hevne ved å ta igjen med samme mynt?

Det fins en annen mulighet som Bibelen viser oss:

Tilgivelse er helt sentralt i mellommenneskelige relasjoner og i forholdet menneske - Gud.
Når et menneske har forbrutt seg (mot deg), er det lett å tilgi når vedkommende angrer og ber om tilgivelse:
"Dersom din bror gjør en synd, så tal ham til rette, og hvis han angrer, så tilgi ham." (Luk.17,3) Da er konflikten ute av verden og fellesskapet gjenopprettet!
Dette vil jeg kalle Bibelens hovedprinsipp, som blant annet uttrykkes med de kjente ordene i 1.Joh.1,9: " Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett."

Når ingen beklagelse kommer - på grunn av stolthet eller blindhet eller andre grunner, er det likevel rett og godt å tilgi - men ikke alltid like lett.
Å tilgi er frigjørende for begge parter. Å bære på urett eller holde et "skyldbrev" opp imot noen, skaper bare mer "vondt blod".
Det er mange bibeltekster som handler om å strekke seg langt for å bevare fred og enhet, eks. Rom.12,9-20.
I Herrens bønn ber vi: "Tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere". Å tilgi ser ut til å være en betingelse for å bli tilgitt av Gud.  -Alvorlig? Ja!

Da Jesus hang på korset, bad han for sine bødler: "Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør."
Jesus ventet ingen anger eller beklagelse før han kunne tilgi. Han er et forbilde for oss - også i dette.