19. jan, 2017

HILSEN FRA HERREN

- Jeg elsker deg, mitt barn. Du er min øyensten. Du er skapt på underfullt vis som et resultat av min kjærlighet. Du er min stolthet.

Jeg ønsker av hele mitt hjerte at du skal ha et godt liv. Se deg om, og se dine livsbetingelser her på jorden. 
Luften som du trenger for å puste. 
Vannet til å leske deg og rense deg.
Naturen som er en fryd for ditt øye og frembringer alle slags gode vekster og frukter.
Ser du alle de morsomme dyra jeg har skapt? Noen til nytte for deg, andre mest til glede - ut av mitt overskudd.

Og over alt dette, den uendelige blå himmel og sola som lyser og varmer. Alt er slik jeg ville ha det.
Og du, menneske, kronen på skaperverket, kan benytte alt dette. Men med respekt og ærefrykt - og i takknemlighet til meg, din Skaper og Far.
"Alt mitt er ditt", sier faren til sønnen i bibelfortellingen. Det samme sier jeg til deg, mitt elskede barn.

(1.Mos.1,26 - 2.Mos.3)