26. jan, 2017

HILSEN FRA HERREN

- Jeg, din Skaper og Far, har gitt dere rammer for livet og levemåten. Ikke for å begrense dere, men for at dere skal vandre trygt og ikke komme på avveie.

Dere har de ti bud som Moses fikk på fjellet. De gjelder så lenge verden står.
Du gjør vel i å akte på budene, for de er gitt til beste for deg. De kan sammenfattes i ett stort bud:
"Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand - og din neste som deg selv."

Forholdet til meg, Herren, er det fremste og basis for alle andre relasjoner. Mine barn skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Å elske er ikke bare varme følelser; det er en holdning som vil den andres beste og arbeider for den andres beste. Lær av meg!