5. feb, 2017

HILSEN FRA HERREN

Om mann og kvinne. (1.Mos.1,26-31 og 2.Mos.2,24-25)

Jeg har skapt dere til mann og kvinne, for at dere skal utfylle hverandre og ha glede av hverandre. Det er en naturlov.
Når mann og kvinne smelter sammen, da føres livet videre. Barnet som fødes er resultat av den høyeste form for hengivenhet og kjærlighet. Bare slik skal nytt liv skapes, for livet er hellig.

Her syndes det mye, og mitt hjerte gråter. Barn blir til ved vold og begjær og andre former for utukt, eller ved vitenskapens utstuderte metoder. Men husk, de har like mye rett til til kjærlighet og omsorg og et godt liv, som de som er unnfanget i kjærlighet. Ethvert menneske er min verdifulle elskede skapning.

Dere unge kvinner og menn: Ta vare på din uskyld og skitne ikke til din kropp og sjel. Del ikke ut i stykker det som skal være helt og uskadet for den som du skal opprette ektepakt med. Lytt til meg, for jeg kjenner mine skapninger og vet hva som gagner dere. Din lykke renner ut gjennom sprekkene fra dine bitre erfaringer. Kroppen er et tempel for min Hellige Ånd. Vær helhjertet og ren!