23. feb, 2017

HILSEN FRA HERREN

Takker du?

Jeg ser med bedrøvelse at uriktige holdninger finnes blant dere. Dere har fått gode gaver i overflod, men tar alt som en selvfølge. Jeg ser liten takknemlighet. I stedet higer dere bare etter mer - det dere tror er større, finere og bedre.

Men du skal vite: Misnøye og grådighet er ikke gode følgesvenner i livet. Jeg vil se respekt, ydmykhet og takknemlighet hos mine barn, sier Herren.

For livet er hellig, og alt er gaver fra meg.

"Hva har du som du ikke har fått?" (1.Kor.4,7)