2. mar, 2017

SYKT PERFEKT

Jeg opplever at Gud ønsker å formidle dette etter TV-serien "Sykt perfekt" som gikk for en tid siden:

Kjære datter!

Jeg har skapt deg og elsker deg akkurat slik du er. Vit at du er verdifull! Du er en fullkommen skapning i mine øyne. Jeg fryder meg over deg.

Derfor gjør det meg vondt å se at du er på villspor. At du gransker deg selv og streber etter å være et glansbilde. Du er så mye mer enn en ytre fasade! Du er et helt menneske med alle de rike ressursene som jeg har gitt deg, evner og anlegg som skal utvikle seg og blomstre etter hvert som tiden går.
Det er en farlig blindvei når du begrenser deg selv til å være en "figur", ei yndig dokke. Det er SYKT, og du blir syk. Angsten du kjenner på er en advarsel - lytt til den!

Jeg ser at du lengter etter lykke og et godt liv, og det er slik det skal være. Men det du tror gir deg lykke, fører til ulykke. Uttrykket "Sykt perfekt" sier mye.

Mitt barn! Jeg vil fri deg fra din tvangstrøye. Jeg vil se deg fri og glad og naturlig! Jeg er din Skaper og Far som unner deg alt det beste for ditt liv. Du er viktig. Du er verdifull. Du er elsket.

"Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så  vil jeg gi dere hvile." ( Matt.11,28)

"For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp." (Jer.29,11)