1. apr, 2017

DET GÅR MOT PÅSKE

 

 

 

 

 
Hosianna! Syng for Jesus!

Syng for kongen uten prakt.

Se, han rider på et esel,

slik profeten før har sagt.

Hosianna! Han er salvet

til å dø for folket sitt.

Han vil bære bånd og lenke,

så hans folk kan være fritt.

 

Hosianna! Det er påske.

Jesus drar mot død og grav.

Ydmyk, for å tjene andre,

legger han sin allmakt av.

                          
Hosianna! Syng for Jesus!

Syng for kongen når han drar

mot sitt kors, ja, mot den trone

der hans makt blir åpenbar!

                      Eyvind Skeie 1983