26. apr, 2017

GLEDESKILDEN

 

Du fikk en gledeskilde plantet i ditt hjerte
den dag du kom til Jesus og sa Ja!
Du fikk en gledeskilde plantet i ditt hjerte,
og du fikk barnekår hos Gud fra denne dag.

Du fikk med ett et annet syn på verden.
Du kjente barnets trygghet hos sin Far.
Det ble så åpent, lett og lyst på pilgrimsferden
når gleden styrket, løftet deg og bar.


Men tunge tider kommer som tunge tider må,
og dagens lyse timer kan ligne mørke natt.
Da har du Herrens løfte: Jeg vil alltid med deg gå
- og i hjertet har jeg plantet deg en skatt.


Fra en kilde dypt der inne
en glede springer frem,
fra evighetens Fader går den ut.
Den vil leske deg og styrke deg
på veien til ditt hjem:
Der får du møte gledeskildens Gud!
                                               

                                             Sv.