16. mai, 2017

NO LIVNAR DET I LUNDAR

 

 

Du gav oss et land å bygge,
Herre vår Gud og Far.
Du gav oss en arv å trygge
som fedrene våre bar.
De reiste Kristi kirke
der gudehovet sto.
La oss i bønn og virke
stå vakt om deres tro!

                  Sigurd Engeseth 1941

                 

 

No livnar det i lundar, no lauvast det i li,
Den heile skapning stundar no fram til sumarstid.

Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord,
Og atter som eit under nytt liv av daude gror.

Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song,
Du spår at Gud oss lagar ein betre vår ein gong.

Då me med vigsla tunge, med kjærleik heil og klår,
Alt utan brest og sprunge skal lova Herren vår!

                                                        Elias Blix 1875